Till farmor Charlotta

Till farmor

Ser för mitt inre att dagar blivit till år,
Några har lagts till och några dragits ifrån.

Den vanda stigen över ängen till ditt hus.
Alltid tidig morgon till dagens slut.

Från ladugården ett krus i handen med livets gyllene dryck.
Till barnens munnar att stilla hungern.
Att ej bli äktad var en skam,
han gav ringen till någon ann.

Du slet i ditt anletes svett, i ur och skur.
Aldrig ett ömt ord du hörde.
Du förblev trotjänarinnan livet ut
och vigd i den jord du ärvde.

Och nere vid dammen brukade näckrosen blomma.
Stugan där du satte din fot så mången gång,
finns ej kvar. Stenar från grunden kan skönjas ännu idag.
Grästuvan har nu tagit över.

De åldrade och knotiga träden står kvar, vittnar om tiden som en gång var.
I gläntan bland hagtorn, där mjölkört blommade om sommaren finns du ännu kvar.
Med kärlek vill vi dig minnas.

GunBritt Bure

Augusta Charlotta

Annons

Från fångenskapen utväxlad och ankommen

Åren 1757 – 1762 pågick ett krig mellan Sverige och tyska Preussen.
Min anfader Nils Wärstedt var en av alla de svenska soldater som deltog i kriget.

Nils föddes år 1727 i Sigtuna. Han gifte sig i unga år med Margareta Katarina Ahlström och blev soldat i Sigtuna kompani när han fyllde 20 år. Nils kom att vara verksam som soldat under trettio år och blev under kriget mellan Sverige och Preussen, fånge i Pommern. Strax före krigets slut blev han så äntligen frigiven: ”Den 4/5 1761 från fångenskapen utväxlad och ankommen”. Nils, som blivit skadad allvarligt  av kriget hade efter hustruns död 1792, svårt att klara sin brödföda och kom därför att behöva hjälp av fattigvården under sina sista levnadsår. Nils skulle kunna betraktas som en hjälte, men när han avled år 1800 i Sigtuna, skrev prästen endast: ”Soldat. Under sin livstid intagen i fattigstugan”.

O

Heliga Anna av Novgorod


Hon hette Ingegärd Olofsdotter och föddes ca år 1001 som dotter till Olof III Skötkonung. Ingegärd var gift med Jaroslav I den vise av Novgorod och fick med honom sju söner och tre döttrar. Efter makens död blev hon nunna med namnet Anna. Hon var känd för att leva ett kärleksfullt liv och vördas som helgon inom den ortodoxa kyrkan. År 2009 återbördades Heliga Annas reliker till Sverige. Hon var min Mors fars mors fars fars mors fars fars mors fars mors mors fars fars mors mors fars mors fars mors fars mors fars fars fars mors fars mors fars mors mors mors mor

Soldatregistret – en ovärderlig källa

I släkten finns många soldater. Soldaternas namn hade ofta ortsanknytning, som exempelvis namnet Bure från Burvik i Knutby, Wärstedt (från Värsta, Häggeby) och Lydman (från Lydinge), Hällman (från Hällestad), Kuddström (från Kuddby), Hagelberg (från Haglinge rote). Andra soldatnamn anspelade på mer personliga attribut, som exempelvis soldatnamnen Stark, Hjelm och Hugg.

Anfadern Anders föddes som oäkta son till Karin Olofsdotter på Erstorps ägor i Risinge, Östergötland 2 september 1698. Han blev sedermera soldat i Ingelstad och fick soldatnamnet Ängel (skrivs ibland Engel) och namnet har en tydlig ortsanknytning.

Centrala Soldatregistret är en ovärderlig källa för oss släktforskare.
Här kan vi söka efter förfäder och även själva bidra till forskningen genom att skicka in våra uppgifter.

Brita Andersdotter. Född 1724 Hult,   Risinge, Östergötland. Död 1791. Far: I:1 Anders Ängel. Mor:  I:2 Ingrid Andersdotter.Familj med Peter   Kullström

Barn:

Ingrid Kullström.

Generation I

I:1  fAnders Ängel. Soldat,   trumslagare. Född 1698 Erstorp, Risinge. Mor: II:2 Karin Olofsdotter.

Familj med Ingrid   Andersdotter (Född 1699 Risinge, Östergötland.)

Barn:

Brita Andersdotter.   Född   1724 Hult, Risinge, Östergötland. Död 1791.

I:2  m

Ingrid Andersdotter. Född 1699   Risinge, Östergötland. Far: II:3 Anders Staffansson. Mor: II:4   Elisabeth Svensdotter.

Generation II

II:2  fmKarin Olofsdotter.

Familj med ?

Barn:

I:1 Anders Ängel. Född 1698 Erstorp,   Risinge.

II:3  mf

Anders Staffansson. Född 1669   Risinge, Östergötland. Far: III:5 Staffan Olofsson. Mor: III:6   Ingrid Olofsdotter.

Familj med   Elisabeth Svensdotter (Född 1677 Risinge, Östergötland.)

Barn:

I:2 Ingrid   Andersdotter. Född   1699 Risinge, Östergötland.

II:4  mm

Elisabeth   Svensdotter.   Född 1677 Risinge, Östergötland. Far: III:7 Sven Andersson. Mor:   III:8 Karin Pedersdotter.

Generation III

III:5  mf fStaffan Olofsson. Född. Far:   IV:9 Olof Staffansson Rims. Mor: IV:10 Kerstin Tyresdotter.

Familj med Ingrid   Olofsdotter (Född 1643.)

Barn:

II:3 Anders   Staffansson. Född   1669 Risinge, Östergötland.

III:6  mf m

Ingrid Olofsdotter. Född 1643.

III:7  mm f

Sven Andersson. Född 1646   Risinge, Östergötland.

Familj med Karin   Pedersdotter (Född 1654 Båtstorp, Regnaholm.)

Barn:

II:4 Elisabeth   Svensdotter. Född   1677 Risinge, Östergötland.

III:8  mm m

Karin Pedersdotter. Född 1654   Båtstorp, Regnaholm. Far: IV:15 Peder Håkonsson.

Generation IV

IV:9  mf ffOlof Staffansson   Rims.   Död 1643 Risinge, Östergötland.

Familj med Kerstin   Tyresdotter

Barn:

III:5 Staffan   Olofsson. Född.

IV:10  mf fm

Kerstin Tyresdotter.

IV:15  mm mf

Peder Håkonsson.

Familj med ?

Barn:

III:8 Karin   Pedersdotter. Född   1654 Båtstorp, Regnaholm.

Källa: Anders Ängel/Engells uppgifter är hämtade från kyrkböcker på genline och Anbytarforum

Anor från Bennebols masugn

Mellan åren 1683 och 1884 tillverkade man tackjärn i Bennebols masugn, Uppland. Våra förfäder levde och arbetade där, i generation efter generation under de två hundra år som masugnen var i bruk. De arbetade som masugnsarbetare, smeder, uppsättare och malmdragare. Barn, kvinnor och gamla arbetade även de, som ”bokare” vilket innebar att de sönderhackade den hårda malmen.

Brita Catharina Persdotter föddes 1818 i Bennebols masugn. Hon gifte sig med soldaten Johan Peter Bure i Bladåker och kom att bli min morfars mormors mor. Britas far hette Per Larsson och föddes i masugnen 1792. Han arbetade där 54 år.
Per Larssons far, Lars Persson föddes 1748 i Bennebols masugn. Han arbetade som malmdragare. Under vinterhalvåret hämtades malm från Dannemora och fördes till Bennebols masugn på slädar. Sommartid färdades tackjärnet med häst och båt till Harg, där det sedan hämtades till masugnen. Lars Persson arbetade som alla andra hårt och i 1811 års husförhörslängd noterade prästen att han var ”oduglig” på grund av ”bråck”. Lars Persson dog 1827 och hade då arbetat i Bennebols masugn i 56 år.

Gunnar Wärdig anordnar sommartid guidade visningar i Bennebols bruksmiljö, där man också kan se utställningen om masmästaren och släktingen Per Persson f. 1717

 

Släktforskning

Jag och min dotter Helena har släktforskat sedan 1990 i Uppland och Östergötland. I Uppland bodde släktingarna främst i socknarna Knutby, Bladåker, Almunge och Harg. Namnet Bure är i vår släkt ett ryttarnamn med anknytning till Burvik, som på den tiden var ett berustat säteri. Den förste kände anfadern med detta namn i vår släkt, var Johan Bure f. 1790 i Burvik, Knutby.

Många av våra förfäder var soldater. Soldaternas namn hade ofta ortsanknytning, som exempelvis namnet Bure från Burvik, Knutby, Wärstedt (från Värsta, Häggeby) och Lydman (från Lydinge). Andra soldatnamn anspelade på mer personliga attribut, som exempelvis soldatnamnen Stark och Hugg.
I släkten har det funnits torpare och bönder men de allra flesta var soldater och bruksarbetare vid Bennebols masugn där man tillverkade tackjärn mellan åren 1683 -1884. I släkten finns även belgiska vallonsmeder som kom till Sverige på 15- 1600-talet.

Även delar av  släkten från Östergötland har grenar från Tyskland och Belgien. Anfäder- och mödrar bodde främst i Norrköping, Kolmården och Simonstorp och arbetade som bergsmän, smeder, skräddare och bönder.

Kontakta mig gärna: bure(snabela)telia.com

Vänliga hälsningar

GunBritt

Missions-Mari

Den 23 september 1846 föddes Maria Kristina Lund i torpet Westerbol, Knutby. Hon var dotter till Anders Lund f. 1815 och hans hustru Kristina Catharina Bure f. 1815.
Maria Kristina flyttade till Skoby i Alunda 1883 och arbetade där som Piga hos Alfred Andersson under 17 år. Som tack för trogen tjänst fick hon sedan en stuga av sin husbonde. Maria Kristina var verksam inom missionskyrkan och kom att kallas ”Missions Mari” i bygden.

Berättat av Maja Andersson: ”Missions-Mari var fattig men behövde aldrig lida nöd. Hon samlade in pinnar och grenar i skogen till ved och gick ofta som hjälpkvinna i gårdarna. Då fick hon ibland betalning in natura. När hon fick tillfälle delade hon med sig. Följande händelse är betecknande: En luffare knackade på i hennes stuga och bad om pengar. Hon hade bara en krona och den gav hon honom. Samma dag kom August Johansson i Stavby-Väsby på besök och när han gick lämnade han henne två kronor.

Missionsförbundet och särskilt Missionskyrkan på Lidingö låg henne varmt om hjärtat. Hon vävde handdukar och plockade lingon till sylt. Den missionselev som brukade gästa församlingen under helgerna fick alltid en korg ägg med sig till elevhushållet. Äggen hade hon samlat in bland välvilliga grannar.  Årets stora händelse för henne var Missionsförbundets generalkonferens i Stockholm. En gång sade hon åt en väninna: ”Ska du inte fara till konferensen i år?” ”Nej i år sa frestarn åt mej: Nu är du så gammal och ful att du inte skall åka till konferensen mera”. ”Allre har´n sagt he åt meg´e” var Marias svar”.

Maria Kristina avled 1939 när hon var 91 år. Vänner och grannar vakade vid hennes bädd och Maria Kristina tyckte att uppbrottet dröjde för länge och sade: ”Höga herrar brukar låta vänta på sig”.

 

Källa: Rune Selén, ”Missions-Mari” artikel i Olands-bygden.
Utgivare: Olands hembygdsgille

Elsa Persdotter Qvarfordt f. 1730 Himmelstalund

Min anmoder Elsa Persdotter föddes 1730 på Himmelstalunds herrgård i Norrköping. På den tiden kallade man Himmelstalund för ”Slottet”. Där föddes Elsa som dotter till Peter Månsson och Elisabeth Valentinsdotter Qvarfordt.

Elsa gifte sig med laxfiskaren Zacharias Fogelström (som även kallades Fogelberg) på Västerbyholms gård i Norrköping 1754. Året efter föddes sonen Lars som kom att heta Fogelberg i efternamn. Paret hann få ännu en son år 1757, men Elsa dog strax efter förlossningen, i barnsäng. Vi har inte lyckats finna Zacharias i kyrkböckerna efter året 1757, men vid hustruns död kallades han Fogelberg.

Sonen Lars Fogelberg växte upp hos Elsas syster Catharina i Tråbrunna, Östra Eneby. Catharina Persdotter var gift med en Skräddare och man såg till att Lars fick gå i lära inom Skräddaryrket. Han blev sedermera sockenskräddare och gifte sig 1779 med Ingrid Kullström. Ingrid var dotter till kusken Per Kullström vid Björnsnäs, Östra Eneby.
Lars och Ingrid fick flera barn, bland andra dottern Anna Catharina Fogelberg född 1784 i Östra Eneby. Oroligheter i världen vid den tiden gjorde att Lars lämnade skräddaryrket för att bli soldat. Han dog i Pommern när han fyllt 35 år.

Gunbritt Bure

Här följer en antavla för Lars Fogelberg.

  Lars Fogelberg. Sockenskräddare.
Född 1755 Norrköping. Far: I:1 Zackarias Fogelström Köhler. Mor:
I:2 Elsa Persdotter Qvarfordt.
Familj med Ingrid
Kullström
Barn:
Anna Catharina
Fogelberg.
Född
1784.

Generation I

I:1  fZackarias
Fogelström Köhler
.
Fiskare. Född 1724 Norrköping. Far: II:1 Carl Zackrisson Köhler.
Familj med Elsa
Persdotter Qvarfordt (Född 1730 Slottet, Östra Eneby.)
Barn:
Lars Fogelberg. Född 1755
Norrköping.
I:2  mElsa Persdotter
Qvarfordt
.
Född 1730 Slottet, Östra Eneby. Far: II:3 Peter Månsson. Mor:
II:4 Elisabeth Valentinsdotter Qvarfordt.

Generation II

II:1  ffCarl Zackrisson
Köhler
.
Född 1698. Far: III:1 Zackarias Valentinsson Köhler.
Familj med ?
Barn:
I:1 Zackarias
Fogelström Köhler.
Född
1724 Norrköping.
II:3  mfPeter Månsson.
Familj med
Elisabeth Valentinsdotter Qvarfordt (Född.)
Barn:
I:2 Elsa Persdotter
Qvarfordt.
Född
1730 Slottet, Östra Eneby.
II:4  mmElisabeth
Valentinsdotter Qvarfordt
. Född. Far: III:7 Valentin Bengtsson Qvarfordt.
Mor: III:8 Elsa Eskilsdotter Köhler.

Generation III

III:1  ff fZackarias
Valentinsson Köhler
.
Hammarsmedsmästare. Far: IV:1 Valentin Köhler. Mor: IV:2
Elisabeth Nilsdotter.
Familj med ?
Barn:
II:1 Carl
Zackrisson Köhler.
Född
1698.
III:7  mm fValentin Bengtsson
Qvarfordt
.
Hammarsmedsmästare. Far: IV:13 Bengt Andersson Qvarfordt. Mor:
IV:14 Elisabeth Valentinsdotter Köhler.
Familj med Elsa
Eskilsdotter Köhler (Född 1675 Ängenäs.)
Barn:
II:4 Elisabeth
Valentinsdotter Qvarfordt.
Född.
III:8  mm mElsa Eskilsdotter
Köhler
.
Född 1675 Ängenäs. Far: IV:15 Eskil Jönsson Köhler. Mor: IV:16
Elin.

Generation IV

IV:1  ff ffValentin Köhler.
Hammarsmedsmästare. Född 1668.
Familj med
Elisabeth Nilsdotter (Född 1610.)
Barn:
III:1 Zackarias
Valentinsson Köhler.
IV:2  ff fmElisabeth
Nilsdotter
.
Född 1610.
IV:13  mm ffBengt Andersson
Qvarfordt
.
Hammarsmedsmästare. Far: V:25 Anders Andersson Qvarfordt.
Familj med
Elisabeth Valentinsdotter Köhler (Född 1636.)
Barn:
III:7 Valentin
Bengtsson Qvarfordt.
IV:14  mm fmElisabeth
Valentinsdotter Köhler
. Född 1636. Far: V:27 Valentin Valentinsson
Köhler. Mor: V:28 Elisabeth Köhler Egnell.
IV:15  mm mfEskil Jönsson
Köhler
.
Familj med Elin
Barn:
III:8 Elsa
Eskilsdotter Köhler.
Född 1675 Ängenäs.
IV:16  mm mmElin.

Generation V

V:25  mm ff fAnders Andersson
Qvarfordt
.
Hammarsmedsmästare. Far: VI:49 Anders Qvarfordt.
Familj med ?
Barn:
IV:13 Bengt
Andersson Qvarfordt.
V:27  mm fm fValentin
Valentinsson Köhler
.
Mästersmed. Död 1668.
Familj med
Elisabeth Köhler Egnell (Död 1679.)
Barn:
IV:14 Elisabeth
Valentinsdotter Köhler.
Född 1636.
Familj med
Elisabeth Valentinsdotter Köhler
V:28  mm fm mElisabeth Köhler
Egnell
.
Död 1679.

Generation VI

VI:49  mm ff ffAnders Qvarfordt. Smältare. Född
1575 Querfurt Sachsen. Död.
Familj med ?
Barn:
V:25 Anders
Andersson Qvarfordt.

Kronoskytten Lars Joensson – en riktig krutgubbe

Bråbo Härads dom bok anno 1693 den 16 octobris

”Undersökning av en död karl vars ben äro 3 dagar efter midsommar i Simonstrop församling igenfunnen på häradsmarken, icke långt från vägen som löper ifrån Norrköpings stad till Simonstorp.
Allmogen tillfrågades om de veta vad det varit för en karl, huru han omkommit och igenfunnen? Svarade Simonstorpsborna, att de frågat alla som där rest, om de veta någon som är borta, men de svarade att de icke saknat någon, dock berättade Jöns Lärkia i Simonstorp att i Västmanland är en karl från Örebro efterlyst, men om det är samme karl sade han sig icke veta.

I sommar har vallbarnen funnit honom emellan 2 stammar som luta ihop ovantill, och hade i sitt förstånd icke annat vetat än att det varit en död varg, då barnen berättade detta för sina husbönder, begav sig Erick i Tengtorp samt Per Klockare till platsen och där funnit en död karls ben och några slarvor av hans skjorta, såsom ock skjortknapparna av tenn. Därefter hade allmogen låtit benen bliva i benkistan lagda. Om då ingen visste hur den karlen var omkommen, eller vad han kom ifrån, blev allmogen tillsagd att ännu en gång med all sin flit efterfråga”.

Den anklagade var min anfader ”Lars Joensson på Skogen”. Han hade varit i sin dåvarande tjänst som kronoskytt och kände mycket väl till de mörka, djupa Kolmårdenskogarna och hade ett stort ansvar för sin härad att beskydda. Han ägde ett torp med sin hustru Brita Andersdotter och sex barn, varav tre var hemmavarande. Lars var även Kolare och vid denna tid var han 64 år. Av byggnaden finns bara stengrunden kvar, samt stengärdsgårdar som minner om att där funnits rikligt med sten att röja bort, till odlingsbar åkermark. Nu är marken, i gläntan av skogen bevuxen med en mångfald sällsynta växter.

År 1694, Risinge tingsrätt (En process som skulle pågå i sex år…)

Tingsrätten i Risinge kallade nu in vittnet Erich Ersson i Myckelmåsa till förhör. Han sade att Arvid Hansson i Lindalen hade för honom berättat att Lars Joensson på Skogen har mördat karlen, varefter han inte ville säga mer. Emellertid tog Arvid Hansson till orda igen, Erich sägandes Arvid och att han av Nils Larsson i Sila berättat för honom, under vägen till Stafsjö bruk, och att han i sin tur hört av Stafsjökolaren Nils Håkansson berättat detta då Nils Håkansson och Lars Joensson gått tillsammans i skogen. Lars Joensson skall då ha jämrat sig i sömnen och sagt att han gjort en sådan gärning som han icke inför Gud ansvara och därtill sagt att han skulle gå till Tinget och bekänna att han slagit ihjäl karlen vid Simonstorpa vägen, men Nils Håkansson hade bett honom tiga så länge han förde talan.

Tingsrätten lade åter igen ned förhören ty vittnesmålen var ej trovärdiga, men rykten fortsatte att florera och Tinget bestämde sig för att åetruppta förhören…

1699 den 26 October, hösteting

”Framlades av rätten för Lars Joensson på Skogen blivit till Kronans kännedom om ett rykte om honom gått, och han själv i sömnen bekänt att han mördat den karlen icke långt från Simonstorpvägen, in på skogen i ett bergsgryte under en sten. Ty ett sådant ohyggligt rykte måste rannsakas på lagligt vis av Häradsrätten, för mordmisstänkt och anklagad från Risinge tingsrätt, vid förhöret ej fann något fullkomligt skäl till anklagelserna, lämnades han under Guds dom och att Lars Joensson låta Guds ande regera och om han döljer något, göra en sannfärdig bekännelse om han nu åter blir kallad till Häradsrätten”.

Ett annat rykte gjorde sig gällande. Arvid Hansson hade skjutit honom och Lars Joensson hade med sin tallstake slagit alldeles ihjäl honom. Rykten fortsatte att spridas i olika versioner. Av rädsla, sades det, förnekade Lars Joensson all anklagelse. Han bestred också att han slagit följe med Nils Håkansson från Simonstrops kapell, att de hämtat sina bössor i den mening att skjuta några Orrar. De hade gått en lång väg den dagen och mörkret hade fallit allt tätare. Männen tände sina tyrebloss som de höll i handen, för att upplysa vägen. Efter den långa vandringen satte de sig för att vila under en gran och hade lagt sina tyrebloss emellan sig på granroten. Det var där Lars Joensson yttrat oro och i sin trötthet bett en bön till Gud att trösteligen hjälpa honom i nöden.
Lars hävdade att han icke slagit ihjäl denne karlen och ingen annan människa heller.

1700 den 19 Februari

Äldste sonen Lars Joensson blev nu kallad att föra sin fars talan. Han bedyrade inför Gud den allsmäktige att hans far är fri från alla beskyllningar och nu befarade för hans liv och hälsa. Han hade ej sovit i sin stuga under tak på tre veckor, av skräck, utan mat och dryck, i en höstack ett stycke därifrån. Sonen hade bett sin far att återvända eftersom vintern var så sträng och kölden ven kring husknuten. När han sagt det segnade sonen ned till golvet som död och andningen syntes inte till på en lång stund.
Rätten fruktade att han skulle dö framför deras fötter, men kort därefter reste han sig åter och någon bekännelse blev det icke. För att vara på den säkra sidan låstes far och son in i häktet med järn, tills nästa dag.

Fortsättning på slutpläderingen…

Nu när hans son så saligt försvarat sin far: Kunde han nu redogöra vad han fått 3 rockar ifrån? 2 gröna och en blå med silverkantade knappar. Samt mössor till barnen. Då han far med lögner flera gånger om, ansåg Rätten att han bör nu vara skyldig till mordet.
Svarade Lars Joensson med all sin kraft att han hade då levt hederligt i sin vandel! Angående klädesplaggen hade han skjutsat en Pärstfru till Stockholm, med häst och vagn och där fått som betalning den blå rocken, vilken han i sin tur sålde och fick pengar för – att köpa mössor till barnen. Samt nekade till att han sovit flera veckor ute. Lar hävdade ånyo att han icke bragt denna karl om livet, ej heller någon annan människa i döden. Dessa äro elaka tungor som sagt detta. Han bedyrade sin oskuld, sade sig vara lika ren som Jungfru Maria och att han som dömer honom i Rätten inte borde få sitta där han sitter. Varvid han avslutade sitt anförande.

Man ansåg att Lars Joensson hade förgripit sig på Rätten så gement och stor i orden. Han nekade igen. Rätten såg sig icke komma någon vart. Lars Joensson fick böta 40 pr smt samt plikta med kroppen. Han lämnade sedan Rätten som en fri man.
Vid 84 års ålder gifte han om sig med Pigan Kerstin Ericksdotter, några och 20 år gammal. Lars är min anfader, 10 generationer bakåt i tiden från min mors sida.

GunBritt Bure

Källa: Risinge härads dombok