Från fångenskapen utväxlad och ankommen

Åren 1757 – 1762 pågick ett krig mellan Sverige och tyska Preussen.
Min anfader Nils Wärstedt var en av alla de svenska soldater som deltog i kriget.

Nils föddes år 1727 i Sigtuna. Han gifte sig i unga år med Margareta Katarina Ahlström och blev soldat i Sigtuna kompani när han fyllde 20 år. Nils kom att vara verksam som soldat under trettio år och blev under kriget mellan Sverige och Preussen, fånge i Pommern. Strax före krigets slut blev han så äntligen frigiven: ”Den 4/5 1761 från fångenskapen utväxlad och ankommen”. Nils, som blivit skadad allvarligt  av kriget hade efter hustruns död 1792, svårt att klara sin brödföda och kom därför att behöva hjälp av fattigvården under sina sista levnadsår. Nils skulle kunna betraktas som en hjälte, men när han avled år 1800 i Sigtuna, skrev prästen endast: ”Soldat. Under sin livstid intagen i fattigstugan”.

O