Heliga Anna av Novgorod


Hon hette Ingegärd Olofsdotter och föddes ca år 1001 som dotter till Olof III Skötkonung. Ingegärd var gift med Jaroslav I den vise av Novgorod och fick med honom sju söner och tre döttrar. Efter makens död blev hon nunna med namnet Anna. Hon var känd för att leva ett kärleksfullt liv och vördas som helgon inom den ortodoxa kyrkan. År 2009 återbördades Heliga Annas reliker till Sverige. Hon var min Mors fars mors fars fars mors fars fars mors fars mors mors fars fars mors mors fars mors fars mors fars mors fars fars fars mors fars mors fars mors mors mors mor