Anor från Bennebols masugn

Mellan åren 1683 och 1884 tillverkade man tackjärn i Bennebols masugn, Uppland. Våra förfäder levde och arbetade där, i generation efter generation under de två hundra år som masugnen var i bruk. De arbetade som masugnsarbetare, smeder, uppsättare och malmdragare. Barn, kvinnor och gamla arbetade även de, som ”bokare” vilket innebar att de sönderhackade den hårda malmen.

Brita Catharina Persdotter föddes 1818 i Bennebols masugn. Hon gifte sig med soldaten Johan Peter Bure i Bladåker och kom att bli min morfars mormors mor. Britas far hette Per Larsson och föddes i masugnen 1792. Han arbetade där 54 år.
Per Larssons far, Lars Persson föddes 1748 i Bennebols masugn. Han arbetade som malmdragare. Under vinterhalvåret hämtades malm från Dannemora och fördes till Bennebols masugn på slädar. Sommartid färdades tackjärnet med häst och båt till Harg, där det sedan hämtades till masugnen. Lars Persson arbetade som alla andra hårt och i 1811 års husförhörslängd noterade prästen att han var ”oduglig” på grund av ”bråck”. Lars Persson dog 1827 och hade då arbetat i Bennebols masugn i 56 år.

Gunnar Wärdig anordnar sommartid guidade visningar i Bennebols bruksmiljö, där man också kan se utställningen om masmästaren och släktingen Per Persson f. 1717